Získá nymburský starosta poděbradskou čističku?

Na posledním zastupitelstvu byl schválen návrh starosty PhDr. Langra zveřejnit záměr prodat čistírnu odpadních vod (ČOV), která je v majetku města. Prodej byl navržen na základě nabídky Nymburského starosty a předsedy představenstva Vodovody a kanalizace Nymburk Ing. Petery. Jak se na tuto záležitost dívá zastupitel města za ODS Václav Michl?

Tuto záležitost jsme projednali na Radě místního sdružení ODS a došli jsme vcelku k jednotnému závěru. Zařízení, které tvoří základní infrastrukturu našeho města, bychom neměli nikdy prodávat. ČOV patří mezi základní infrastrukturu města. Mít pod kontrolou základní infrastrukturu je i dlouhodobý záměr ODS. V minulosti se v této strategii udělalo mnoho dobrého, ale bohužel také několik chyb. Například velmi vítáme a podporujeme dlouhodobou snahu vytvořit kontrolu nad rozvodem minerální vody po městě. Není mi ale jasné, proč jiný pohled mají někteří zastupitelé na ještě důležitější věci jako je vodovod a kanalizace.

Myslíte si, že všechny služby by mělo zajišťovat město vlastními silami?

Musíme důsledně rozlišovat, že něco jiného je vlastnit a něco jiného je provozovat. Zastávám názor, že město je hned po státu a kraji třetí nejhorší hospodář. Město má strategické věci, které slouží pro další rozvoj města, vlastnit a vlastní provoz pronajímat. Jednak může vybrat toho nejšikovnějšího provozovatele a také vybrat vyšší nájemné do svého rozpočtu. To platí za předpokladu, že dělá transparentní výběrová řízení.

Vraťme se k prodeji čističky. V současné době údajně nesplňuje limity znečištění vypouštěných vod a nestačí výkonem.

Zda splňuje limity vypouštění odpadních vod, musí říci její dnešní provozovatel. Je-li její výkon v dnešní době nedostačující, to také dnes přesně nevíme. Vzhledem k tomu, že se připojují okolní obce, je to možné. V tomto případě nám nezbývá nic jiného než se zachovat jako správný vlastník a musíme zahájit přípravné práce na navýšení výkonu a úpravu technologie. Znamená to požádat Ministerstvo zemědělství (MZ) o dotaci z Evropské unie (EU) a tyto investice ve spolupráci s nájemcem zajistit. To ovšem vyžaduje mít také v pořádku nájemní smlouvu. Nájemce musí projít řádným výběrovým řízením. Pak bude klidně možné, že o dotaci z EU může požádat přímo sám nájemce. Jak vidíte, těch řešení je několik.

Slyšel jsem také názor, že vlastně o nic nejde, prodáváme si čističku vlastně sami sobě.

Ano, tak nějak podobně to interpretoval pan místostarosta na zastupitelstvu. To samozřejmě jedno není. Něco jiného je být 100% vlastníkem a něco jiného vlastnit pouze 17% ze společnosti. Myslím, že správně odpoví na tuto otázku většina lidí bez zkušenosti z byznysu nebo právního vzdělání.

Vy jste to trochu naznačil, myslíte, že současná nájemní smlouva je v rozporu se zákonem?

To nechci posuzovat, ani nemám žádné podklady k dispozici. Pronájem a nájemní smlouvy jsou v kompetenci rady města. Otázku musíte směřovat tam. Já jsem měl na mysli pouze to, že v případech, kdy výběrová řízení na pronájem prošla věstníkem EU, nemají nájemci problém získat dotaci přímo z EU.

Z vašeho postoje jasně vyplývá, že na příštím zastupitelstvu nepodpoříte prodej ČOV?

Ano, prodej nepodpořím. Znovu zdůrazňuji, že případnou dotaci a rekonstrukci má zajistit město a ČOV dále jenom pronajímat. Jen tak si zajistí další vliv na dění okolo vody a kanalizace. Bez těchto dvou nezastupitelných věcí jako je voda a kanalizace nelze garantovat další úspěšný rozvoj našeho lázeňského města.

Děkuji za rozhovor.

Dušan Zezulka, 01.04.2011

Místní sdružení ODS Poděbrady, www.ods-podebrady.cz